Email: emailová adresa na advokát Tabach
Mob.: 776 235 731

Sídlo advokátní kanceláře:

JUDr. Ing. Daniel Tabach, advokát Hlavní náměstí 29
794 01 Krnov

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem

Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb poskytovaných advokátem. Jedná se o možnost řešení sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora - www.cak.cz

Další podrobné informace k tomuto mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů včetně způsobu jeho zahájení naleznete na internetových stránkách České advokátní komory.