Email: emailová adresa na advokát Tabach
Mob.: 776 235 731

Sídlo advokátní kanceláře:

JUDr. Ing. Daniel Tabach, advokát Hlavní náměstí 29
794 01 Krnov

O advokátovi

Daniel Tabach, advokát se narodil 1977 v Krnově.

V roce 2001 ukončil denní studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava s akademickým titulem Ing.

V roce 2007 ukončil denní studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze s akademickým titulem Mgr.

V roce 2013 úspěšné složení obhajoby rigorózní práce na téma "Insolvence z pohledu dlužníka nepodnikatele" a rigorózní zkoušky s akademickým titulem JUDr.

Během studia práv působil v advokacii v Praze. Po ukončení studia působil jako advokátní koncipient a poté jako zaměstnaný advokát v advokátní kanceláři JUDr. V. Holubové v Praze.