Email: emailová adresa na advokát Tabach
Mob.: 776 235 731

Sídlo advokátní kanceláře:

JUDr. Ing. Daniel Tabach, advokát Hlavní náměstí 29
794 01 Krnov

Ceny služeb advokátní kanceláře

Advokátní kancelář preferuje stanovení odměny za poskytnutí právních služeb dohodou s klientem. Zpravidla si advokátní kancelář účtuje po dohodě s klientem hodinovou (časovou) odměnu za poskytnuté právní služby, jejíž výše je závislá zejména k přihlédnutí ke složitosti věci, předmětu právního zastoupení nebo časové náročnosti. Nicméně je možná dohoda s klientem i na jiném způsobu stanovení smluvní odměny, např. jako pevná částka, paušální odměna nebo podílová odměna.

V případě mimosmluvní odměny je odměna určena podle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

V případě dlouhodobějšího poskytování právních služeb, nabízím uzavření smlouvy o poskytnutí právní pomoci, v rámci které vzniká možnost sjednání si výhodnější paušální odměny.